Нийгмийн эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлийн HACCP, MNS/ISO 22000, MNS/ISO 17025, HALAL зэрэг стандартаар мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг.

  1. Зөвлөх үйлчилгээний танилцуулга
  2. Зөвлөх үйлчилгээний хүрээ
  3. Зөвлөх үйлчилгээний үе шатууд
  4. Стандартууд
  5. Тайлангууд