Судалгаа

Махны технологи эрүүл ахуй, Хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр судалгааны, грантын ба цөм технологийн төсөл хэрэгжүүлж байна.
Дэлгэрэнгүй

  • Хүнсний аюулгүй байдлын биологийн эрсдлийн судалгаа
  • Мал эмнэлэг ариун цэвэр, хяналт үнэлгээ
  • Нийгмийн эрүүл мэндийн мал эмнэлгийн үйлчилгээний менежмент
  • Мах судлал, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт