Тус компани нь оношлуурын технологи,  мах махан бүтээгдэхүүн, хүнсний аюулгүй байдлын тандалт судалга хийж байна.

Хэрэгжүүлсэн ба хэрэгжүүлж байгаа төслүүд:

  • БСШУСЯ-ны “Шүүх мал эмнэлэг, хүнсний аюулгүй байдлын баталгаажуулалтанд ДНХ оношлогооны технологийг нэвтрүүлэх нь" Цөм технологийн төсөл 2017-2019,
  • Шведийн Олон Улсын Шинжлэх Ухааны Сан (IFS)-гийн грантын төсөл 2017-2019
  • Үндэсний Занааспекс компанитай хамтран шүүх мал эмнэлэг, хүнснй аюлгүй оношлуурын технологийн судалгаа, хөгжүүлэлт хийж байна.
  • МУ-ын засгийн газар, Дэлхийн банкны “МАА-н эдийн зсгийн эргэлтийг нэмэдүүлэх” төслийн хүрээнд ”2022-2024 онд Нэг эрүүл мэндийн үйлчилгээ-Түргэн тест ба PCR цомгийн туршилт төслийг хэрэгжүүлж байна.
  • ХААИС, Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэдтэй хамтран оношлогооны хөгжүүлэлтийг тасралтгүй хийж байна