Бидний тухай

БИД БОЛ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮД

Компани байгуулагдсан түүх

Гарааны Праймер компани нь МУ-ын  Инновацийн хуулийн хүрээнд БСШУЯ-ны 2016 оны 6/2887 тоот дүгнэлт, Мал эмнэлгийн Хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлын шийдвэр (16/01/09)-т үндэслэж 2016 оны 06 дугаар сарын 13нд байгуулагдсан. ШУ-ны Цөм технологийн төсөл хэрэгжүүлэн, PCR оношлуур хөгжүүлэлт, инноваци технологи дамжуулалтаар гарааны бизнессээ эхэлсэн.

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ,
ХҮНИЙ НӨӨЦ ...

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл сонирхож байна уу!

pic lkha

Алсын хараа

Дэлхийн биотехнологийн хөгжлийг Монголдоо нутагшуулна.

Эрхэм зорилго

Мэдлэгт суурилсан, шинжлэх ухааны нотолгоо, дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлсэн үндэсний компани болох

Эрхэм зорилго

Хүний нөөц, байгууллагын мэдлэг

Тус компанид захирал, ЭШ-ний ажилтан, судалгаа хөгжүүлэлт (RD)-ийн менежер, лаборант зэрэг байнгын 5, гэрээт судлаачид 3 бүгд 8 хүний орон тоогоор ажилладаг. Мэргэжлийн хувьд малын эмч 5, молекул биологич 1, биотехнологич, худалдааны менежер 1 тус тус ажиллаж байна..

Ажилтаны чадавх

Мэргэжил Доктор Докторант Магистр Бакалавр Дэд профессор
Малын эмч 5 1 2 1 1 1
Молекул биологич 1 1
Биотехнологич 1 1
Худалдааны менежер 1 1
Бүгд 8 1 3 3 1 1

КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Нийгмийн эрүүл мэндийн мал эмнэлгийн үйлчилгээ, хяналт, үнэлгээ, хүнсний аюулгүй байдлын  чиглэлээр сургалт, зөвлөх үйлчилгээ, сорилт шинжилгээ, оношлогооны технологи хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг:

  • Шинжлэх ухаан, туршилт судалгаа
  • Оношлуур үйлдвэрлэл, худалдаа
  • Махны судалгаа хөгжүүлэлтийн лаборатори
  • Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөх үйлчилгээ
  • Нийгмийн эрүүл мэнд, МЭАЦМШ-ний сургалт

Үйлдвэрлэл

Мах сүүний магадлан шинжилгээний цомог, ДНХ оношлогооны цомог үйлдвэрлэх

Зөвлөх үйлчилгээ

МАА-н бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн техникийн зөвлөгөө, MNS/ISO 9001:2015, MNS/ISO 22000:2018, MNS/ISO 17025, HACCP, GMP, GHP тогтолцооны сургалт, зөвлөх үйлчилгээ

ШУ-ны туршилт судалгаа

МЭАЦМШ, хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ

Инноваци- технологийн дамжуулалт

МЭАЦМШ, хүнсний аюулгүй байдал, махны эрүүл ахуйн хяналт, шинжилгээ, баталгаажуулалтын технологийн дэвшлийг өөрийн оронд дамжуулан нутагшуулах.

Гадаад, дотоод худалдаа