Лаборатори

Лабораторийн үйл ажиллагааг шинээр эхэлж байна. Мах, махан бүтээгдэхүүний уураг, өөх, тос, чийгээс эхлээд, хими-биологийн онцлог, хүнсний аюулгүй байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг шинжлэх, судлах замаар мах үйлвэрлэгчдэд үндэсний бренд бүтээгдэхүүн гаргах, хөгжүүлэхэд туслах зорилготой.

  • Шинжилгээ (Махны хими, физик, микробиологи)
  • ДНХ ялгах, цэвэршүүлэх
  • PCR, мултиплекс PCR
  • Секвинсинг
  • ДНХ клонинг
  • Антибиотикийн үлдэгдэл
  • Техникийн зөвлөлгөө (GLP, MNS/ISO 17025)