Махны үйлдвэрийн малын эмч, лабораторийн ажилтанд зориулсан сургалт зарлагдаж байна.

Махны үйлдвэрийн малын эмч, лабораторийн ажилтанд зориулсан сургалт зарлагдаж байна. Доорхи хөтөлбөрийн дагуу явагдах ба сургалтыг С.Лхагвасүрэн (Доктор, Дэд профессор) болон Монголын Махны Холбооны нарийн бичиг И.Баттогтох нар заана.

Хэзээ: 2021 оны 6 сарын 10 болон 11 ны өдөр      10 цагт эхлэнэ.

Хаана: Гарааны Праймер ххк-ын сургалтын төвд

Утас: 77118805      99194028

Хөтөлбөр:

Хүнсний мал хамгаалал

Хүнсний малын эрүүл мэнд

Төхөөрөхийн өмнөх малын арчилгаа

Мал төхөөрөх технологи – махны чанар

Эрчимжсэн ба Хамгаалагдсан  аж ахуй систем

Махны үйлдвэрийн лабораторийн шаардлага

Төхөөрөхийн өмнөх ба дараах үзлэг Бүртгэл мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*