Гарааны Праймер ХХК нь  компанийн алсын хараа,  хэтийн зорилго, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нээлттэй, шудрага байх, төр, олон нийтийн үнэтэй санал зөвлөмжийг хүлээн авах, хөгжлийн түүчээ байх үүднээс өөрийн сайтаа нээлээ.