Содном Лхагвасүрэн

Захирал

 • Occupation:
  Малын эмч
 • Education:
  Доктор (PhD), дэд профессор

МАА-н бүттээгдэхүүний  чанар, аюулгүй байдалын шинжилгээ, хүнсний аюулгүй байдлын менежмент,  ХААЗД ҮЗД, НАССР, Мал эмнэлгийн ариун цэврийн магадлан шинжилгээний чиглэлээр ажлын туршлагатай

 • 2017 оноос “Шүүх мал эмнэлэг, хүнсний аюулгүй байдлын баталгаажуулалтанд ДНХ оношлогооны технологийг нэвтрүүлэх нь” ШУ-ны цөм технологийн төслийн удирдагч
 • 2016 оноос Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн дэргэдэх Гарааны Праймер ХХК-ны захирал
 • 1997 – 2017 онд Мал эмнэлгийн хүрээлэн (МЭХ)-гийн Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн лабораторит лаборант, ЭША, лабораторийн эрхлэгчээр тасралтгүй.
 • 2006 – 2016 онд МЭХ-д ЭШ-ны ажилтан болон сорилтын ба  ур чадварын үнэлгээний лабораторийн (MNS/ISO 17025MNS/ISO 17043:2010) чанарын менежерээр
 • 1984-1997 он хүртэл ГАА Алтай сумын Мал эмнэлгийн тасгийн эрхлэгч
 • 11 сараас 2020 оны 4 сар Европын холбооны сэргээн босголт хөгжлийн банк (EBRD) “Стандарт мах” Мах ангиалах савлах үйлдвэр (МАСҮ)-т Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтоглцоо ХАБМТ)-ны MNSISO 22000:2019 болон лабортори итгэмжлэлийн MNSISO 17025:2018 стандартыг нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ
 • 2019 оны 6-р сараас 2020 оны 2-р сарын 28 БСШУСЯ, Азийн хөгжлийн банк (ADB) Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл. Судалгааны нээлттэй, дундын болон сүлжээ лаборатори (НДСЛ)- ийн стандарт, эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ
 • АХБ-ны санхүүжилттэй “Ойрх Дорнодын орнуудын махны зах зээлийн судалгаа гүйцэтгэх” зөвлөх үйлчилгээ, Зөвлөх
 • 2018 оны 4-7 сар Мерсукорпс ОУ-ын байгууллагын “Мал эмнэлгийн нэгжийн загвар лаборатори” байгуулах зөвлөх үйлчилгээ
 • 2018 оноос Дархан мийт фүүдс МБҮ. Малын гоц халдварт өвчнөөс тусгаарлагдсан аж ахуй байгуулах ТЭЗҮ, Зөвлөх
 • 2017 оны 5 дугаар сараас НҮБ-ын SECiM нэмүү өртөгийн сүлжээ төслийн Махны эрүүл ахуйн гэрээт зөвлөх
 • 2016- Хүн од мах боловсруулах үйлдврийн НАССР-ийн багийн гишүүн, зөвлөх
 • 2014 -2016. Ажигана ХХК-ны Махны чиглэлийн тахианы аж ахуйн зөвлөх
 • 2012 оноос “Нийгмийн эрүүл мэндийн төлөөх МЭ-н үйлчилгээ”ТББ-ын тэргүүн
 • 2013 онд Увс Монтува МБҮ-ийн техникийн зөвлөх
 • 2011-2012 онд Зэргэр интернешнл Мах боловсруулах үйлдвэр Халал аргаар бог мал төхөөрөх үйлдьэрийн ТЭЗҮ, зөвлөх
 • 2011 – 2014 онд ХАА экстеншин, инноваци дамжуулах төвийн сургагч багш
 • 2009-2010 онд CHF олон улсын байгууллагад гэрээгээр гахайн МҮ-н сургагч багш
 • 2007 оноос хойш МЭАЦМШ, хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн чиглэлээр ХААИС-ийн МЭБТ, БНМС, ЭТХС-иудад магистр, докторын сургалтын цагийн багш
 • 2006 -2011. Mercy corps олон улсын байгууллагад гэрээт сургагч багш
 • 2003-2006 онд “Махмаркет” МБҮ-ийн зөвлөх мэргэжилтнээр ажиллаж, тус үйлдвэрийн махны магадлан шинжилгээний лабораторийг үүсгэн байгуулж, НАССР-ын болон  GHP GMP зохистой дадлуудыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг  боловсруулсан. 2008-2010 онд тус үйлдвэртэй хамтран  ШУТехнологийн хамтарсан төсөл хэрэгжүүлснээр  махны үйлдвэрийн анхны итгэмжлэгдсэн лабораторитой, НАССР хэрэгжүүлсэн загвар үйлдвэрийг бий болгоход хувь нэмрээ оруулсан. Монгол; НАССР хэрэгжүүлсэн 9 махны үйлдвэрийн 5 -д нь зөвлөхөөр ажилласан

Ур чадвар

Сургалтын тодорхойлолт Инститүци Хугацаа, огноо Улс
ХАА, үйлдвэрлэл эрүүл ахуйн зохистой дадлууд ба НАССР тогтолцоо ХАА, Гадаад хамтын ажиллагааны департмент 15 хоног (1999) БНХАУ.
Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт, баталгаажуулалт Бүх оросын МЭАЦЭА-н инститүт 3 сар (2001) ОХУ
Мал эмнэлгийн онош зүйн технологи Цукуба МЭ-ийн үндэсний инститүт 9 сар (2002) Япон
Эрүүл мэндийн микробиологийн дипломын сургалт КуалаЛумпур Эрүүл мэндийн судалгааны инститүт 6 сар (2006-2007) Малайз
Хүрээлэн буй орчны менежмент Нийгмийн удирдлагын үндэсний институт 1 сар (2005) Малайз
Зооноз өвчний тархвар, тандалт судалгаа Чангмай Их Сургууль 45 хоног (2008) Тайланд
Хил дамжин халдварладаг малын өвчнийг онош зүйн технологи Малын эрүүл мэндийн үндэсний институт 1 сар (2004) Тайланд
Малын гаралтай бүтээгдэхүүний чанарын хяналт Хүнс судлалын үндэсний институт 1 сар (2010) БНСУ

Боловсрол

2000-2005
ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, хяналт үнэлгээний чиглэлд суралцан, “ Махны бохирдолт (Salmonella, E.coli)-ыг молекулын биологийн аргаар судалсан дүн” сэдвээр доктор(PhD)-ын зэрэг хамгаалсан

1997-1999
ХААИС, Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, хяналт, үнэлгээний чиглэлээр мастер(McS)-ын зэрэг. Сэдвийн нэр: “Хүнсний захад борлуулагдаж байгаа мах, сүүний үнэлгээ, хяналтыг төгөлдөржүүлэх нь”

1979-1984
Хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийг малын их эмч мэргэжлээр

ХОЛБОО БАРИХ