Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ

Тус компанийн сургалт, зөвлөх үйлчилгээ нь олон жилийн судалгаа, туршилт, мэргэшүүлэлт (ОХУ, Хятад, Солонгос, Малайз, Тайланд, Япон) болон , БСШУСЯ, ХХААЯ, СХЗГ, МЭЕГ, МХЕГ, Монголын Махны холбоо, улмаар Мерсу кори, АХБ, ЕХСБХБ, НҮБ-н Хүнс ХААБ-аар дэмжигдсэн, Махмаркет, Зергер интернешнл, Монтува, Эрдэнэ мийт, Ажигана, Хүн од, Дархан мийт фууд, Стандарт мах зэрэг Монголын махны топ үйлдвэрүүд дээр хэрэгжсэн, олон улсын стандарт шаардлаганд тулгуурласан байдаг.

 • Мах үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, ариун цэвэр, технологи
 • Махны экспортын шаардлага
 • Хамгаалагдсан аж ахуйн систем
 • GAP
 • GMP
 • GHP
 • HACCP
 • MNS/ISO 22000
 • MNS/ISO 9001
 • MNS/ISO 17065
 • Халал мах үйлдвэрлэл
 • МЭАЦМШ