Баримт бичиг

Боловсруулсан үндэсний ба олон улсын стандарт, техникийн баримт бичиг

Стандарт, баримт бичгийн дугаар Нэр Хамтрагч
1  

MNS 5998:2009

Мал төхөөрөх үйлдвэр, НАССР тогтолцооны загвар стандарт С.Лхагвасүрэн, Т.Ганцэцэг

Ц.Амарсайхан, Б.Гэрэлцэцэг

2  

MNS 2456:2009,

Үхрийн махыг хэсглэн ангилах стандарт С.Лхагвасүрэн

С.Энхбая , Ц.Алимаа

3  

MNS 2457:2009

Хонь ямааны махыг хэсглэн ангилах стандарт С.Лхагвасүрэн, С.Энхбаяр

Ц.Алимаа,

4 MNS 0167: 2012 Гахай махыг хэсглэн ангилах стандарт С.Лхагвасүрэн, Сандагдорж

С.Энхбаяр

5 MNS 6035:2009 Мах, махан бүтээгдэхүүн тестийн цомог С.Лхагвасүрэн, Т.Ганцэцэг

Ц.Баярсайхан

6 MNS 6269:2011 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний шинжилгээний цомог С.Лхагвасүрэн,

Ц.Алимаа

7 MNS 6723:2018 Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавих ерөнхий шаардлага Д.Мөнхтуяа, П. Цэцэгмаа
8 MNS 6268:2011 Уламжлалт махан бүтээгдэхүүн. “Шууз”. Техникийн шаардлага С.Лхагвасүрэн, Л.Бадамханд

Б.Дамдинсүрэн

9 MNS 6427:2013 Махны төрөл, мал амьтны хүйс тодорхойлох  ДНХ оношлогооны арга Ц.Амарсайхан, Д.Болорцэцэг, Г.Ганцэцэг, А.Нарантуяа
10 MNS ISO 21807 :2011 Хүнс, малын тэжээлийн микробиологи-Усны идэвхи тодорхойлох С.Лхагвасүрэн

Л.Нямцэнгэл

11 MNS 703 :2012 Тахианы мах. Техникийн шаардлага П.Цэцэгмаа
12 MNSCAC/RCP 58-2012 Махны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн код С.Энхбаяр
13 MNS 6665:2017 Хүнс, малын тэжээлд антибиотикийн үлдэгдэл илрүүлэх Б.Цэндээхүү

Д.Батзул

14 MNS6931:2021 Хүнс, малын тэжээлд зооноз ба хүнсний халдвар, хордлого үүсгэгч нян илрүүлэх ПГУ-ын арга С.Лхагвасүрэн, Т.Ганцэцэг, Б.Мөнхтогтох, Н.Нямгэрэл
15 MNS6932:2021 Хүнс малын тэжээлд S.aureus илрүүлэх ПГУ-ын арга С.Лхагвасүрэн, Т.Ганцэцэг, Б.Мөнхтогтох, Н.Нямгэрэл
16 MNS 6930:2021 ДНХ оношлогоо, Нэр томъёо тодорхойлолт С.Лхагвасүрэн, Б.Мөнхтогтох, Н.Нямгэрэл
17 TSOP 046 Хүнс, малын тэжээлд эмгэгтөрүүлэгч E.coli илрүүлэх ПГУ-ын арга С.Лхагвасүрэн, Б.Мөнхтогтох, Н.Сэргэлэн
18 GP/TSOP001/22 S.aureus-ыг илрүүлэх LAMP PCR арга С.Лхагвасүрэн, Т.Ганцэцэг
19 GP/MSOP 01/22

 

Халал мах үйлдвэрлэлийн  стандарт ажиллагааны заавар

TICA, Монголын Махны Холбоо, Гарааны Праймер ХХК-ны хамтарсан хурал 2018/2/08

С.Лхагвасүрэн, Д.Соёлмаа
20 GP/MSOP02/22 Малын халдварт өвчнөөс хамгаалагдсан аж ахуйн системийн гарын авлага С.Лхагвасүрэн, Б.Мөнхтогтох

Э.Ууганбаяр

21 GP/TSOP/05/22 Лабораторийн аутсорсинг үйлчилгээний гарын авлага С.Лхагвасүрэн

О.Энхсайхан

Фармакопейн өгүүллэгийн жагсаалт

Фармакопейниий дугаар Нэр Хамтрагч
1 МЭҮФӨ-11.220-00257-21

 

Сүүний магадлан шинжилгээний цомог #GP/MIET002-100 С.Лхагвасүрэн,

Ц.Алимаа

2 МЭҮФӨ-11.220-00258-21

 

Махны магадлан шинжилгээний цомог #GP/MIET001-100 С.Лхагвасүрэн, Т.Ганцэцэг

Ц.Баярсайхан

 

3 МЭҮФӨ-11.220-00259-21

 

Гэрийн тэжээвэр амьтны махны төрөл тодорхойлох ПГУ цомог С.Лхагвасүрэн, Т.Ганцэцэг, Б.Мөнхтогтох, Н.Нямгэрэл
4 МЭҮФӨ-11.220-00260-21

 

Зэрлэг амьтны махны төрөл тодорхойлох ПГУ цомог Ц.Амарсайхан, Д.Болорцэцэг, Г.Ганцэцэг, А.Нарантуяа
5 МЭҮФӨ-11.220-00261-21

 

Хүнс, малын тэжээлд зооноз ба хүнсний халдвар, хордлого үүсгэгч нян илрүүлэх ПГУ цомог #GP/BSPCR005-100 С.Лхагвасүрэн, Т.Ганцэцэг, Б.Мөнхтогтох, Н.Нямгэрэл

Патентын жагсаалт

Патейнтийн дугаар Нэр Хамтрагч
1 № 2472 Махны магадлан шинжилгээний цомог С.Лхагвасүрэн, Т.Ганцэцэг

Ц.Баярсайхан

2 № 2471 Сүүний магадлан шинжилгээний цомог С.Лхагвасүрэн, Ц.Алимаа
3 № 2586

 

Хүнс, малын тэжээл, хамаарагдах орчноос EHEC-ийг илрүүлэх молекул биологийн хурдавчилсан арга С.Лхагвасүрэн Н.Сэргэлэн
4 № 2587

 

EHEC-ийг илрүүлэх олигонуклеотид нийлэгжүүлэх технологи С.Лхагвасүрэн
5 № 7196

 

Махны  үйлдвэрийн эрүүл ахуй, технологийн нөхцлийн загвар, техникийн зөвлөлгөө С.Лхагвасүрэн Л.Бадамханд, Л.Гэрэлцэцэг
6 № 4484 Махны төрөл, малын хүйс тодорхойлох цомог С.Лхагвасүрэн, Ц.Амарсайхан,  Б.Болдбаатар