ДНХ

Залуу судлаачдыг удирдан, Дэлхийн ген банкинд Монгол орны уламжлалт мал сүрэг болон нэн ховордсон зэрлэг ан амьтны зарим ашигтэй генийн хэсэгчилсэн дараалалыг бүртгүүлээд байна:

Sequences registered in the NCBI by researchers of Startup Primer ID
Bos taurus gene, myostatin protein, partial sequence, note: breed: Selenge LC142726
Bos taurus gene, myostatin protein, partial sequence: Kazakh’s white head crossbreed cattle LC146648
Bos taurus gene, myostatin protein, partial sequence, note: mongolian cattle LC146649
Ovis aries gene, myostatin protein, partial sequence, note: breed: Uzemchin LC146650
Ovis aries gene, myostatin protein, partial sequence, note: Mongolian sheep LC146651
Ovis aries gene, myostatin protein, partial sequence, note: breed: Barga LC146652
Panthera uncial mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence LC147065
Camelus bactrianus mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence LC147066
Equus caballus mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence LC147067
Canis lupus mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence LC147068