Үйлчлүүлэгчид

Гарааны праймер компаний зөвлөх үйлчилгээний баг нь мал аж ахуй, махны үйлдвэрлэл, хүнсний аюулгүй байдал чиглэлээр 10 гаруй жилийн зөвлөх үйлчилгээний туршлагатай. Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэхийн ач холбогдол нь аюулгүй, найдвартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх, өөрийн бүтээгдэхүүнийг томоохон зах зээлд гаргаж, үндэсний ба олон улсын хэмжээнд танигдсан хүнс үйлдвэрлэгч болоход чиглэгдэнэ.

Тус компаний зөвлөх багийн үйлчилгээ үзүүлсэн үйлдвэр, компаниуд

Гэрээ хийсэн байгууллага Ажлын чиглэл Санхүүжүүлэгч байгууллага Гэрээний дугаар Хугацаа
1 Мах маркет МБҮ HACCP нэвтрүүлэх Жаст групп 2005-23 2002-2005
2 Зергер интернашионал HALAL нэвтрүүлэх Зергер интернашионал 13/56 2012-2015
3 Мон Тува ХХК Экспортын зөвшөөрөл авах Мон Тува ХХК 2012-232 2013-2015
4 Оргио Махны чиглэлийн тахианы аж ахуйн цогцолбор HACCP нэвтрүүлэх,  MNS ISO/IEC 17025 : 2018 Ажигана ХХК 49/2123 2014-2016
5 Хүн Од ХХК HACCP нэвтрүүлэх,  MNS ISO/IEC 17025 : 2018 Хүн Од ХХК 89/3412 2018
6 Хэнтий аймгийн Баян овоо, Баян хутаг, Баянмөнх сумын мал эмнэлэгүүд Мал эмнэлгийн нэгжийн үйл ажиллагаа, лаборатори ажиллуулах арга зүйн заавар  Мерсу кор ОУБ 18/02/115 2018-2019
7 Ховд,Хөвсгөл, Дорнод, Төв, Дархан уул, Сүхбаатар Төслийн 6 аймгийн ХААГ, махны үйлдвэрийн мэргэжилтэнүүдэд  ISO болон GMP, GHP HACCP зөвлөлгөө НҮБ ХХААБ SECiM 2 төсөл GCP/MON/014/EC 2018-2019
8 Дархан, Мийт фүүд махны үйлдвэр Гоц халдварт өвчингүй хамгаалсан аж ахуй байгуулах загвар төсөл боловсруулах НҮБ ХХААБ SECiM 2 төсөл MON/2`/005PSA 2019
9 БСШУСЯ. ШУТ-ийн бодлогын газар Судалгааны лабораторийн стандарт, хууль эрх зүйн зөвлөгөө Азийн хөгжлийн банк 18/10 2019
10 Стандарт мах ХХК MNS/ISO 22000:2018 Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк MON-698-2019 2019-2020
11 Цалуут импекс ХХК MNS/ISO 22000:2018 Цалуут импекс ХХК MNS  787-2021 2021-2021
12 Жаргалант мах ХХК MNS ISO/IEC 17025 : 2018 Жаргалант мах ХХК MNS  791-2022 2021-2023
13 Саян-Уул ХХК HACCP нэвтрүүлэх Саян-Уул ХХК 22/07/29 2021-2022
14 Сүхбаатар зам нэгдэл ХХК HACCP нэвтрүүлэх, MNS ISO 9001 : 2016 Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк No. 2022.007017 2022-2023
15 Мон ориент ХХК MNS/ISO 22000:2018 Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк No. 2022.007017 2022-2023
16 Янзтай ясны шөл HACCP нэвтрүүлэх, MNS ISO 9001 : 2016 Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк No. 2022.007017 2022-2023
17 Жаргалант мах ХХК MNS/ISO 22000:2018 Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк No. 2022.007017 2022-2023
18 Mongolian beef  ХХК HACCP нэвтрүүлэх Mongolian beef  ХХК 23/11 2022-2023